จ.พะเยาจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

      อำเภอเมืองพะเยา จัดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา  กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ

      วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ กิจกรรม จิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ที่ บริเวณหาดอิงกว๊านหมู่ที่ 3 บ้านสันหนองเหนียว ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา

   โดยอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับส่วนราชการระดับจังหวัดระดับอำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และประชาชนจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนากว๊านพะเยา กำจัดผักตบชวาและพืชและวัชพืชกีดขวางทางน้ำ ทั้งนี้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์กว๊านพะเยาด้านทิศตะวันตกบริเวณหาดอิงกว๊าน ให้มีทัศนียภาพสวยงาม เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวในอำเภอเมืองพะเยา และกระตุ้นเศรษฐกิจระดับฐานรากชุมชน โดยเฉพาะทุ่งบัวแดงเพื่อปรับปรุงภูมิเพื่อปรับปรุงระบบนิเวศในกว๊านพะเยาให้ คงสภาพสมบูรณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในกว๊านพะเยา  เป็นสถานที่ให้นักท่องเที่ยวได้ลงเรือพื้นบ้าน ไปถ่ายรูปชื่นชมความงดงามเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ในช่วงฤดูแห่งการท่องเที่ยว ในกิจกรรมดังกล่าว มีนายกเหล่าชาดจังหวัด  ข้าราชการ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คนโดยร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลได้แก่ตำบลบ้านต๋อม ตำบลสันป่าม่วง ตำบลบ้านสาง  และตำบลบ้านตุ่น


แชร์ข่าวพะเยา