จ.พะเยา ถวายราชสักการะ เนื่องในวัน“พระบิดาแห่งฝนหลวง”

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นำข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา ทุกหมู่เหล่าถวายราชสักการะ เนื่องในวัน“พระบิดาแห่งฝนหลวง”

  วันที่ 14 พ.ย.63  นายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานนำข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2563  ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงก่อให้เกิด  เทคโนโลยีฝนหลวง ตามโครงการพระราชดำริฝนหลวง ขึ้นมา เพื่อบรรเทาทุกข์ยาก แก่มวลพสกนิกร ให้รอดพ้นจากความแห้งแล้งอย่างสัมฤทธิผล

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปีเป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมถวายราชสดุดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


แชร์ข่าวพะเยา