PEA พะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

แชร์ข่าวพะเยา

วันเสาร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ PEA พะเยา มอบหมายให้นายประยูร  วิรัตน์เกษม  รองผู้จัดการ พร้อมผู้บริหารและพนักงาน PEA พะเยา เข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด  โดยมีนายกมล  เชียงวงค์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 

 พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยาเป็นประธานในพิธี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง  โครงการในพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  และเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายนของทุกปี ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา