PEA พะเยา ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ วันพ่อแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์   ในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5  ธันวาคม  2563 ณ วัดศรีโคมคำ อารามหลวง

วันเสาร์ ที่ 14 พฤศจิกายน  2563 เวลา 10.00 น นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบหมายให้ นายประยูร  วิรัตน์เกษม รอง.ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยานายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อย อ.แม่ใจ ในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ เพื่อเป็นศิริมงคลให้แก่แผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5  ธันวาคม  2563 โดยนายเทวา  ปัญญาบุตร เป็นประธานในพิธี ณ วัดศรีโคมคำ อารามหลวง


แชร์ข่าวพะเยา