รพ.พะเยา ศึกษาดูงานอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ พร้อมด้วย จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพะเยา ศึกษาดูงานอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ชั้นใต้ดิน และส่วนบริการผู้ป่วยนอก เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้นโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา