รพ.พะเยา เข้ารับการอบรม “ความรู้เกี่ยวกับก๊าซออกซิเจนและการใช้งาน” จากบริษัท Air Liquide

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท Air Liquide (ประเทศไทย) จำกัด จัดอบรม การให้ความรู้เกี่ยวกับระบบออกซิเจนเหลวทางการแพทย์ ประกอบด้วย คุณสมบัติและข้อควรระวังอันตรายของก๊าซเหลว การใช้งานอย่างถูกต้องและปลอดภัย การดูแลบำรุงรักษา ตลอดจนขั้นตอนปฏิบัติเมื่อมีการแจ้งเตือน ให้แก่ ช่างเครื่องมือแพทย์ ช่างซ่อมบำรุง ผู้ช่วยพยาบาล พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและมีความปลอดภัยสูงสุดกับเจ้าหน้าที่ โดย จสอ.วิริยะภูมิ จันทร์สุภาเสน รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา