พัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาจับมือสภาอุตสาหกรรมพะเยาฝึกภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร

แชร์ข่าวพะเยา

 ว่าที่เรืออากาศตรี สมภพ  โชติษฐยางกูร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจาก นายกมล เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 สาขา ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง ให้กับผู้ประกอบกิจการ สมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา และผู้สนใจในเขตอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 30 คน ฝึกระหว่างวันที่ 12-15 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา ห้างหุ้นส่วนจำกัดจรัลรัตน์โรงโม่หิน ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา โดยมีนางวิรัลพัชร ศิริสุภเศรษฐ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา นายคมม์ มีศรี  ประธานอาวุโส สภาอุตสาหกรรมพะเยา และนายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยาให้การต้อนรับ ทั้งนี้ การฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยากับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา

นายเสริมสกุล พจนการุณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานพะเยา เปิดเผยว่า การพัฒนาด้านการเรียนการสอนภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสารให้กับผู้ประกอบกิจการจังหวัดพะเยา ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากในปัจจุบันจังหวัดพะเยา เป็นพื้นที่หนึ่งที่ต้องรองรับการขยายตัวจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ทั้งทางด้านการท่องเที่ยว ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และศิลปวัฒนธรรม

ซึ่งการติดต่อสื่อสารกับประชาชนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนที่เข้ามาประกอบธุรกิจ หรือประสานงานในพื้นที่ รวมถึง รองรับนโยบาย “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” ด้วย จึงมีความจำเป็นที่ผู้ประกอบกิจการ และคนพะเยาจะต้องมีความรู้ด้านภาษาจีนในระดับที่ใช้ได้ เพื่อให้การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความสะดวกยิ่งขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา