รพ.พะเยาจัดประชุมวิชาการกุมารสัญจร ครั้งที่ 30 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย

แชร์ข่าวพะเยา

      ที่ห้องประชุมชั้น 7A ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา PCT กุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพะเยา จัดประชุมวิชาการ (กุมารสัญจร ครั้งที่ 30 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย) “Update and Advance in Pediatric Practice” เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ได้รับข้อมูลใหม่ ๆ และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ดูแลผู้ป่วยเด็กให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาพยาบาล มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดูแลผู้ป่วยโรคเด็ก และสร้างเครือข่ายในการดูแลของจังหวัดพะเยา

วิทยากรโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์ โล่เลขา ประธานราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ศาสตราจารย์คลินิกแพทย์หญิงศรีศุภลักษณ์ สิงคาลวณิช กุมารแพทย์โรคผิวหนัง รพ.เด็ก รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพิมล วงศ์ศิริเดช หัวหน้าหน่วยทารกแรกเกิด รพ.ศิริราช รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงดารินทร์ ซอโสตถิกุล หัวหน้าสาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งเด็ก รพ.จุฬา รองศาสตราจารย์นายแพทย์อนิรุธ ภัทรากาญจน์ อ.สาขาไต ภาควิชากุมาร มหาวิทยาลัยมหิดล และศาสตราจารย์คลินิก แพทย์หญิงวินัดดา ปิยะศิลป์ กุมารแพทย์จิตเวชเด็กและวัยรุ่น พัฒนาการเด็ก

ซึ่งมีแพทย์กุมารเวชกรรม แพทย์เพิ่มพูนทักษะ นักศึกษาแพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และบุคลากรผู้ที่เกี่ยวข้องในการดูแลผู้ป่วยเด็กในเขต 1 ประกอบด้วย 8 จังหวัดภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน แพร่ น่าน ลำปาง เชียงราย และพะเยา เข้าร่วม โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เป็นประธานเปิดการประชุมและแพทย์หญิงดวงหัย พงษ์พนัศ หัวหน้ากลุ่มงานกุมารเวชกรรมโรงพยาบาลพะเยา กล่าวรายงาน


แชร์ข่าวพะเยา