“ปลูกรักษ์ Coffee” ผลิตผลเกษตรสู่เมนูอาหารปลอดภัย

แชร์ข่าวพะเยา

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา นำผลผลิตทางด้านเกษตรที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เปิดเป็นร้านอาหารในนาม “ปลูกรักษ์ Coffee” โดยนำผลผลิตทางการเกษตรที่นักเรียนและบุคลากรของวิทยาลัย ทำการผลิตนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารปลอดภัย เพื่อบริการให้กับบุคคลทั่วไป ท่ามกลางบรรยากาศของร้านที่มีความสวยงาม มีวิวทิวทัศน์ที่โอบล้อมด้วยสายน้ำและขุนเขา

     เมนูอาหารหลากหลาย ทั้งประเภทผัดผัก ยำเห็ดวุ้นเส้น กระเพราผัดฉ่า และอีกหลากหลายเมนูเป็นผลิตผลทางด้านการเกษตร ที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ได้ทำการนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารหลากหลาย และเปิดเป็นร้านในนาม “ปลูกรักษ์ Coffee” เพื่อนำเอาผลผลิตทางด้านเกษตรที่ทางเจ้าหน้าที่ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา ได้ดำเนินการปลูกและทำการผลิตขึ้น โดยนำมาจำหน่ายในรูปแบบการแปรรูปเป็นอาหารปลอดภัย ซึ่งทางวิทยาลัยได้ดำเนินการจัดเปิดเป็นร้านอาหารขึ้น ท่ามกลางวิวดูทัศน์ที่สวยงาม โดยอาหารนั้นจะเป็นผลผลิตทางด้านการเกษตรทั้งพืชผัก ปศุสัตว์ ประมง และกาแฟ ไว้คอยบริการให้กับลูกค้าในราคาที่เริ่มต้นเพียง 35 บาทสูงสุดเพียง 80 บาท

โดยนายสาธิต สุทธธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา ระบุว่า วิทยาลัยเกษตรซึ่งถือว่าได้มีการดำเนินการในเรื่องของการทำด้านการเกษตรทั้งการปลูกพืชผัก ปศุสัตว์ ประมงรวมทั้งธุรกิจท่องเที่ยวอยู่แล้ว ซึ่งผลผลิตต่างๆนั้นทางวิทยาลัย ก็มีการผลิตอยู่แล้วซึ่งเบื้องต้นก็ส่งให้กับครัวของโรงเรียนในการประกอบอาหาร และส่วนหนึ่งก็นำออกจำหน่าย ซึ่งทางวิทยาลัยจึงได้เล็งเห็นจุดดังกล่าว จึงได้เปิดเป็นร้านอาหารปลอดภัยในนาม”ปลูกรักษ์ Coffee” โดยการนำเอาผลผลิตทั้งหมด ซึ่งมีทั้งพืชผลทางด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ประมง นำมาปรุงเป็นอาหารเพื่อจำหน่ายให้กับบุคคลทั่วไป นอกจากนั้นยังเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษาได้มีรายได้จากผลผลิตดังกล่าว ซึ่งถือเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ ให้กับนักเรียนนักศึกษาตลอดจนถึงบุคลากร และนักเรียนนักศึกษาสามารถที่จะนำอาชีพดังกล่าวไปปรับใช้หลังจากที่จบการศึกษาได้ นอกจากนั้นทางวิทยาลัย ยังได้มีการปลุกพืชสมุนไพรหลากหลายเพื่อใช้ในการทำชาบริการ รวมถึงเครื่องดื่มหลากหลายที่ร้านได้มีบริการให้กับประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยว ในลักษณะเมนูอาหารปลอดภัยที่มีราคาถูกและไม่แพง นอกจากนั้นผลผลิตทั้งหมดจะได้จากผลิตผลของวิทยาลัยแทบทั้งหมด


แชร์ข่าวพะเยา