กาชาดพะเยา มอบสิ่งของช่วยเหลือ แก่ผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

    วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นางกิตติธรา  ประเสริฐวงษ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา/สมาชิกแม่บ้านมหาดไทยอ.เมืองพะเยา พร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ปลัดอำเภอเมืองพะเยา ผู้แทนสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอสม.

    ได้ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจ และมอบเงิน พร้อมถุงยังชีพให้แก่ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ยากไร้ จำนวน 3 ราย ได้แก่ 1) นายชนะพล  บำรุง บ้านเลขที่ 11 ม.11 ต.บ้านต๊ำ  2) นายราเชนท์  ทาวงค์ บ้านเลขที่ 20 ม.8 ต.บ้านสาง 3) นายธนายุทธ  วงศ์แก้ว บ้านเลขที่ 54 ม.10 ต.แม่กา


แชร์ข่าวพะเยา