เริ่มแล้วเทศกาลรำแพน นับนกยูงไทยป่าเวียงลอ

แชร์ข่าวพะเยา

      อำเภอจุน มหาวิทยาลัยพะเยา เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จังหวัดพะเยา จัดเทศกาลรำแพนภายใต้กิจกรรม นับนกยูงไทยป่าเวียงลอ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวจำนวนมากต่างเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมนกยูงในพื้นที่ป่าเวียงลออย่างคึกคัก

      นักท่องเที่ยวจำนวนมาก ต่างเดินทางเข้าทำการสัมผัสและชมความสวยงามของนกยูงไทย บริเวณข่วง 69 ตำบลห้วยข้าวก่ำ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา กันอย่างคึกคัก หลังนกยูงจำนวนมากเริ่มเดินทางลงมาหากินบริเวณ ขอบชายป่าในพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ ในพื้นที่อำเภอจุน จำนวนหลายจุด  และสามารถชมได้อย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ ซึ่งจะมีฝูงนกยูงจำนวนหลายร้อยตัว ออกมาให้นักท่องเที่ยว ได้สัมผัสความสวยงามของการออกมารำแพนของนกยูงไทยดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

    โดยทางทางอำเภอจุน และมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเทศกาลรำแพน หรือเทศกาลนับนกยูง ครั้งที่ 4 ขึ้น ในพื้นที่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์นกยูงไทย ตลอดจนถึงเผยแพร่กิจกรรมวิถีชีวิตของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งในช่วงนี้นักท่องเที่ยวสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวชมนกยูงไทยได้อย่างใกล้ชิดจำนวนหลายข่วงด้วยกัน ทั้งในพื้นที่ตำบลห้วยข้าวก่ำ ตำบลห้วยยางขาม ตลอดจนถึงพื้นที่อื่นๆในจังหวัดพะเยา รวมทั้งสิ้นกว่า 8 ข่วงด้วยกัน ที่สามารถท่องเที่ยวชมนกยูงได้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ช่วงนี้จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ โดยในช่วงนี้ท่านที่ต้องการเที่ยวชมนกยูงสามารถเดินทางมาเที่ยวชมได้ในช่วงเช้าตั้งแต่เช้าตรู่จนถึง 10.00 น และช่วงบ่ายตั้งแต่ 14.00 น.เป็นต้นไป เนื่องจากฝูงนกยูงจะลงมาหาอาหารในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นจำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา