ปศุสัตว์อำเภอจุน จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยให้ โค-กระบือ

แชร์ข่าวพะเยา

      สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอจุน ดำเนินงานโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค-กระบือ

     นายเกรียงไกร​ จิตต์บุญ ปศุสัตว์อำเภอจุน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ดำเนินการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในทุกพื้นที่ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา   มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคลดความเสี่ยงโรคปาก-เท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ในโค กระบือ แพะ แกะตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ที่กำหนดรอบการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2564 ในช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2563 เกษตรกรที่มีสัตว์เลี้ยงดังกล่าว สามารถ ติดต่อขอรับบริการได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจุน ที่ว่าการอำเภอจุน จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา