เกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานวันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ร่วมงานวันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ปี 2563

     วันที่​ 20 พฤศจิกายน ​2563​ เวลา​ 09.00 น. นาย​สวัสดิ์​ กะ​รัตน์​ เกษตร​จังหวัด​พะเยา​ พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอเมืองพะเยา และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองพะเยา ร่วมงานวันเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิ ปี 2563 ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา  โดย​ร้อยเอก​ ธ​รร​มนัส​ พรหม​เผ่า ​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานฯ และเป็นประธานปล่อยขบวนรถเกี่ยวข้าวแปลงนาอินทรีย์ ของแปลงใหญ่ข้าวตำบลบ้านตุ่น  ซึ่งเป็นกลุ่มแปลงใหญ่ที่ผลิตข้าวหอมมะลิอินทรีย์คุณภาพของจังหวัดพะเยา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา