เกษตรจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ตรวจราชการโครงการนโยบายรัฐบาล

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่​ 21 พฤศจิกายน ​2563​ เวลา​ 13.00 น. นาย​สวัสดิ์​ กะ​รัตน์​ เกษตร​จังหวัด​พะเยา​ พร้อมด้วยนางสาวชิชานา จันทร์ปา หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมต้อนรับ​รัฐมนตรี​ช่วยว่าการ​กระทรวง​เกษตร​และ​สหกรณ์​ (ร้อยเอก​ ธ​รร​มนัส​ พรหม​เผ่า)​ และคณะลงพื้นที่ตรวจราชการ ติดตามการดำเนินงานโครงการเร่งด่วนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการนโยบายรัฐบาล และโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

     ซึ่งได้พบปะพี่น้องประชาชนรับทราบปัญหา และให้แนวทางแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน ทั้งนี้ เกษตรจังหวัดพะเยาได้ชี้แจงรายละเอียดโครงการประกันรายได้ (ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ยางพารา)ให้กับเกษตรกรที่มาร่วมต้อนรับ ณ เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา