PEA พะเยา ร่วมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

แชร์ข่าวพะเยา

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน  2563  นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจในนามการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาและการไฟฟ้าในสังกัด ร่วมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน กับ ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า รมช.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะ นายชุติเดช  มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่นท้องที่  เพื่อรับฟังร่วมกันแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน

โดย PEA สนับสนับเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 5 Kw ณ.อบต.จำป่าหวาย อ.เมือง เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น.และเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 60 Kw ณ. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า อ.แม่ใจ เวลา 13.00 ถึง 16.30 น. 


แชร์ข่าวพะเยา