ชมความสวยงามทุ่งดอกเก็กฮวยชิมชาเก็กฮวยวิทยาลัยเกษตรพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

    วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยา จัดแปลงปลูกเก๊กฮวย นำผลผลิตทำชาเก๊กฮวยนอกจากนั้นยังเป็นจุดเช็กอินให้นักท่องเที่ยวได้เข้าเที่ยวชมสวนดอกเก๊กฮวย ที่เหลืองอร่ามในช่วงนี้ นอกจากนั้นยังได้ชิมผลผลิตน้ำเก๊กฮวยสดใหม่จากสวน

     ทุ่งดอกเก็กฮวย ที่ขณะนี้เริ่มออกดอกบานเหลืองอร่าม บนพื้นที่ประมาณ 2 ไร่ ที่ทางวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีจังหวัดพะเยาได้จัดทำขึ้น เพื่อเป็นการให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในการปลูกพืช สมุนไพร นอกจากนั้นยังได้นำผลผลิตมาทำการแปรรูปเป็นชาเก๊กฮวย พร้อมทั้งเยลลี่เก๊กฮวยออกจำหน่าย และยังเป็นจุดท่องเที่ยวของวิทยาลัย ที่ขณะนี้ได้มีนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาทำการท่องเที่ยวและถือเป็นจุดเช็กอินในการถ่ายรูปกับดอกเก๊กฮวย ที่บานเหลืองอร่ามในช่วงนี้ กันอย่างคึกคัก

     โดยคุณครูสุภาวรรณ ฟักเขียว อาจารย์ภาควิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาระบุว่า ทางวิทยาลัยได้ทำการปลูกแปลงดอกเก๊กฮวยขึ้นในพื้นที่ประมาณ 2 ไร่เศษ เพื่อเป็นจุด ให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในเรื่องของการปลุกพืชสมุนไพร ซึ่งหลังจากที่ดอกเก็กฮวยได้เบ่งบานเหลืองอร่ามในช่วงนี้ ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมพร้อมกับถ่ายรูปซึ่งถือว่าเป็นจุด เช็กอินของการท่องเที่ยวของวิทยาลัยอีกแห่งหนึ่ง และนอกจากนั้นผลผลิตที่ได้จากดอกเก๊กฮวยทางวิทยาลัยยังได้ทำการแปรรูปเป็นชาเก๊กฮวยพร้อมทั้งเยลลี่ ที่ได้มีการศึกษาวิจัยและผลิตขึ้น ซึ่งได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมและถ่ายรูปกับสวนดอกเก๊กฮวยพร้อมกับสามารถชิมผลผลิตน้ำเก๊กฮวยสดจากทางสวนได้ตลอดในช่วงระยะเวลานี้ และยังสามารถเข้าท่องเที่ยวภายในวิทยาลัยที่มีกิจกรรมการท่องเที่ยวอีกหลากหลายรูปแบบ


แชร์ข่าวพะเยา