กิจกรรมตรวจสุขภาพปอดเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขัง

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  โรงพยาบาลพะเยา และเรือนจำจังหวัดพะเยา   จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพปอดเพื่อค้นหาผู้ป่วยวัณโรคในผู้ต้องขัง  โดยใช้รถตรวจสุขภาพเคลื่อนที่และเอกซเรย์ระบบดิจิตอล   กลุ่มเป้าหมายในการตรวจสุขภาพปอด จำนวน 1,597 คน  ระหว่างวันที่  23-29 พฤศจิกายน 2563  การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นหนึ่งในการดูแลสุขภาพผู้ต้องขัง  ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข “ ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ” ในการเพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการป้องกันวัณโรค  โดย นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา  ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข  คุณสุนันทา คงพากเพียร  ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดพะเยา   ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ระบบป้องกันควบคุมโรคติดต่ออื่นๆ  ระบบบริการอาหารและโภชนาการ  การรักษาพยาบาล


แชร์ข่าวพะเยา