รพ.พะเยา รับมอบบริจาคอวัยวะ และร่วมแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะให้กับศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อม แพทย์หญิงกัตติกา หาลือ ประธาน Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา คณะกรรมการ Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา และคณะกรรมการ Service Plan สาขาบริจาคอวัยวะและดวงตา ร่วมพิธีแสดงความอาลัยและขอขมากรรมผู้บริจาคอวัยวะ ชายไทย อายุ 25 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดพะเยา (ผู้วายชนม์) ผู้บริจาค ไต 2 ข้าง  ม้าม หัวใจ และต่อมน้ำเหลือง ให้กับ ศูนย์บริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ผ่านทางโรงพยาบาลพะเยา เพื่อนำไปปลูกถ่ายให้แก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ โรงพยาบาลพะเยาขอขอบคุณท่านผู้มีเมตตาและเสียสละบริจาคอวัยวะเพื่อต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิต ความดีที่ไม่มีสิ้นสุดคือ การบริจาคอวัยวะเมื่อยามสิ้นสูญ ขอให้บุญกุศลที่ได้ทำส่งผลให้ท่านไปสู่ภพภูมิที่ดี และขอให้ครอบครัวของท่านพบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

“การบริจาคอวัยวะให้ทาน เพื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตเพื่อนมนุษย์ เป็นการบำเพ็ญบารมีขั้นสูง เป็นกิจอันเป็นมหากุศลยิ่ง” ดั่งคำที่ว่า “บริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์ คือ ที่สุดแห่งการให้” (ท่าน ว.วชิรเมธี)


แชร์ข่าวพะเยา