บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) จัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)การจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมเป็นผู้สนับสนุนหลักของการจัดงานการแข่งขันหุ่นยนต์พัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านหุ่นยนต์ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างวันที่ 20 – 22 พฤศจิกายน 2563 และในครั้ง​นี้​ ทีโอทีพะเยาและคณะครูคอมพิวเตอร์โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา นำโดยผู้อำนวยการการศึกษาเทศบาลเมืองพะเยา นายโชคดี สกุลกวีพร นำคณะ เข้าร่วมพิธีเปิด และ ศึกษาดูงาน​เพื่อ​เป็น​แนวทางในการทำแผนงาน​การศึกษา​ทำ​ MOU​   ร่วมกับ​ ทีโอที​ ในโครงการ​Smart​  kids​  code​ ต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา