PEA พะเยา สำรวจออกแบบโครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

     PEA พะเยา สำรวจ ออกแบบโครงการขยายเขตไฟฟ้าพื้นที่ทำกินทางการเกษตรในเขตตำบลแม่สุก (อ่างเก็บน้ำแม่สุก)

   วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา  09.00  น. นายสุพินแก้วประเสริฐ  ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ พร้อมทีมงาน นายสัมพันธ์  ใจติ๊บ ประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอแม่ใจ และกลุ่มเกษตรกรได้ร่วมกัน สำรวจ ออกแบบโครงการขยายเขตไฟฟ้าให้พื้นที่ทำกินทางการเกษตร (คขก.)ระยะที่ 2 ในเขตตำบลแม่สุก (อ่างเก็บน้ำแม่สุก)


แชร์ข่าวพะเยา