ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมพะเยาสัญจรครั้งที่ 6/2563

แชร์ข่าวพะเยา

   นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมพะเยาสัญจร ครั้งที่ 6/2563 โดยมี นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จากนั้นนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยคณะฯได้เข้ามาเยี่ยมเยือน และมอบของขวัญให้กับผู้ประกันตน ที่พักรักษาตัวอยู่ ณ หอผู้ป่วยในโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา