ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธ ที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ อำเภอเมืองพะเยา ครั้งที่ 10/2563 ประจำเดือนธันวาคม 2563 เพื่อชี้แจงข้อราชการ และข้อสั่งการงานสำคัญต่าง ๆ ของรัฐบาล ผู้บริหารของจังหวัด โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำนันและผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ทุกตำบล เข้าร่วมประชุม  มีการมอบรางวัลแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 จำนวน 3 ราย

และมีการมอบประกาศเกียรติคุณจากการประกวดโครงการตามแนวทาง “แผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง” หมู่บ้านอยู่เย็น 2563 ดังนี้ 1. บ้านแม่กาหัวทุ่ง หมู่ 12 ตำบลแม่กา ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับอำเภอ 2. บ้านต๊ำม่อน หมู่ 6 ตำบลบ้านต๊ำ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา ได้มอบพันธุ์ปลาหางนกยูง ให้แก่กำนันทุกตำบลนำไปแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในหมู่บ้าน เพื่อลดการแพร่กระจายของลูกน้ำยุงลายในพื้นที่ ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา