ทำปุ๋ยหมัก

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยาจัดอบรมการทำปุ๋ยหมัก

วันที่​ 2​ธันวาคม 2563​ สมาชิกวิสาหกิจชุมชนบ้านใหม่ดงหมู่ที่​ 2​ ตำบล​บ้าน​ใหม่​ อำเภอ​เมืองจังหวัด​พะเยา​ทำปุ๋ยหมัก​โดยใช้วัสดุ​ฟางข้าว​  สนับสนุน​ โดย​เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา โดยมี ผู้เข้าร่วมจำนวน​ 67คน​  ตามโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกและควันไฟในพื้นที่เกษตรภาคเหนือ


แชร์ข่าวพะเยา