มาตรการป้องกันโควิด 19 เข้ม

แชร์ข่าวพะเยา

      สถานศึกษาอย่างน้อย 2 แห่งในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนไปจนถึงวันที่ 6 ธันวาคม นี้ หลังพบว่ามีคณะครูและเด็กนักเรียนเข้าไปทัศนศึกษา บริเวณไร่สิงห์ปาร์ค ซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความเสี่ยงต่ำ แต่ก็ต้องเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรค ขณะที่โรงพยาบาลพะเยา ได้ออกประกาศเตือนให้ผู้ที่สัมผัสพื้นที่เสี่ยง สามารถเข้ามาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพะเยาได้ ในเวลาราชการ นอกจากนั้นยังมีเรือนจำจังหวัดพะเย ที่ประกาศให้งดเยี่ยมญาติกรณีปกติ ในช่วงนี้ไปก่อน

      โรงเรียนพะเยาพิทยาคมและโรงเรียนอนุบาลพะเยา ในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ของจังหวัดพะเยา ต้องประกาศหยุดการเรียนการสอนไปก่อนในช่วงนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม  เนื่องด้วยมีการตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเชียงใหม่รวมถึงจังหวัดพะเยา และจากการสำรวจพบว่ามีบุคลากรครูและนักเรียนจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าว เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทางโรงเรียนจึงแจ้งหยุดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมต่างๆภายในโรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 3 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2563 นี้

      ขณะที่ทางโรงพยาบาลพะเยา ได้ประกาศให้ผู้ที่ได้เข้าร่วมงาน Farm  festival on The  2020 สิงห์ปาร์คเชียงรายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 24:00 น. รวมถึงผู้ที่เข้าบริการที่พักโรงแรม HOPPINN อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 25 63 ตั้งแต่เวลา 24:00 น. ถึงเวลา 12:00 น. และผู้ที่เข้าไปใช้บริการในห้องน้ำปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาแม่ขะจาน อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2000 563 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ถึง 21:00 น. ขอให้เข้ารับการประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ โควิด-19 ที่โรงพยาบาลพะเยาในวันเวลาราชการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคต่อไป

      ด้านเรือนจำพะเยา ได้ประกาศงดเยี่ยมญาติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมและเป็นการลดโอกาสในการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อโควิด 19 ดังกล่าว ซึ่งยังอยู่ในสภาวะสุ่มเสี่ยง โดยเรือนจำพะเยา มีความจำเป็นต้องงดให้บริการเยี่ยมญาติกรณีปกติหน้าเรือนจำเป็นการชั่วคราว ในเบื้องต้นเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 16 ธันวาคม 2563 สำหรับในช่วงเวลาระหว่างที่เรือนจำจังหวัดพะเยางดให้บริการเยี่ยมญาติกรณีปกติ ญาติสามารถจองเยี่ยมญาติทางไกลผ่านแอพพลิเคชั่น LINE ฝากเงินและซื้อสินค้าเรือนจำได้โดยอนุโลม


แชร์ข่าวพะเยา