สมาพันธ์ SME เตรียมจัดเทศกาลว่าวแฟนซี ส่งเสริมท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

สมาพันธ์ SME พะเยา เตรียมจัดเทศกาลว่าวแฟนซีและว่าวไทย  เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ ช่วงเทศกาลฤดูท่องเที่ยวโดยจะนำว่าวแฟนซี มากกว่า 20 รูปแบบ รวมทั้งว่าวไทย หลากหลาย กว่า 100 ชนิด โดยจะนำว่าวดังกล่าวลอยบริเวณเหนือน้ำกว๊านพะเยา ซึ่งถือเป็นว่าวกลางน้ำแห่งเดียวแห่งประเทศไทย โดยกิจกรรมจะ ดำเนินการในวันที่ 11 ถึงวันที่ 13 ธันวาคมนี้

       ว่าวแฟนซีขนาดใหญ่ ที่นำมา แสดงโดยลอยบริเวณท้องฟ้าเหนือกว๊านพะเยา ซึ่งถือ เป็นตัวอย่าง เป็น 2 ใน 20 รูปแบบ ที่จะ เข้าร่วมงานเทศกาลว่าวแฟนซี กว๊านพะเยา ที่จะจัดขึ้น ในเทศกาลท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2563 นี้ ที่ทางสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพะเยา จะได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริม การท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ก่อให้เกิดผลกระทบในขณะนี้

โดยเทศกาลว่าวแฟนซีดังกล่าวนั้น จะได้จัดขึ้นบริเวณกลางกว๊านพะเยา และบริเวณลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ซึ่งจะมีว่าวแฟนซีกว่า 20 รูปแบบ รวมทั้งว่าวไทยอีก 100 ชนิด มาจัดโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาและใกล้เคียงได้ชมกันในช่วงเวลาดังกล่าว นอกจากนั้นทางสมาพันธ์ SME ไทยพะเยา ยังได้จัดนิทรรศการสินค้าหลากหลายซึ่งจะมีบูธสินค้าจำหน่ายกว่า 300 บูธ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่และเป็นการส่งเสริมท่องเที่ยว ของจังหวัดพะเยาในช่วงเทศกาลวันหยุดยาวเทศกาลท่องเที่ยวที่จะถึงนี้


แชร์ข่าวพะเยา