คืบหน้าป้องกันสถานการณ์ โควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาล่าสุดโรงพยาบาลพะเยาและโรงพยาบาลเชียงคำ ออกประกาศ ขอความร่วมมือกับญาติผู้ป่วยงดเยี่ยมทุกกรณี เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคมเป็นต้นไป และจำกัดคนเฝ้าไข้ 1 คนต่อ 1 เตียง ขณะที่สถานการณ์ผู้ป่วยโควิด ในพื้นที่จังหวัดพะเยา มีผู้ป่วยสะสม 4 ราย รักษาหาย 2 ราย กำลังรักษาตัว 1 ราย เสียชีวิต 1 ราย

      โรงพยาบาลพะเยา  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และโรงพยาบาล เชียงคำ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ต้องออกประกาศให้กับญาติผู้ป่วย โดยขอความร่วมมืองดเยี่ยมทุกกรณี เพื่อเป็นมาตรการป้องกันความปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม เป็นต้นไปและจำกัดจำนวนคนเฝ้าไข้ 1 คน ต่อ 1 เตียง โดยทางโรงพยาบาลแนะนำให้ญาติผู้ป่วยสามารถเยี่ยมทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล

สำหรับสถานการณ์โควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยาพบว่ามีผู้ป่วยสะสม 4 รายรักษาหาย 2 รายรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจำนวน 1 ราย และเสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา