จ.พะเยาจัดกิจกรรม เนื่องในวันวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม2563

แชร์ข่าวพะเยา

         จังหวัดพะเยา  จัดกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ   5 ธันวาคม  2563

      วันที่ 5 ธันวาคม 2563  เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  นายกมล  เชียงวงค์   ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา   ได้เป็นประธานนำ ข้าราชการพลเรือน  ตุลาการ ทหาร ตำรวจ   คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และประชาชนชาวจังหวัดพะเยา  ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 89 รูป ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา  

   จากนั้นได้ประกอบพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สด  และถวายบังคมเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พุทธศักราช 2563   ณ ศาลาประชาคม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและถวายราชสดุดี แด่พระองค์พระมหากษัตริย์ ผู้ทรงสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองแก่ประชาชนและประเทศไทย พระราชทานโครงการทั้งด้านการแพทย์ สาธารณสุข การเกษตร การชลประทาน การพัฒนาที่ดิน การศึกษา พระพุทธศาสนา สังคมวัฒนธรรม การคมนาคม ทั้งยังทรงขจัดปัญหาทุกข์ยากของประชาชนตลอดจนเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรในชนบท ได้ทรงพระราชทานแนวทางการดำรงชีพแบบเศรษฐกิจพอเพียง และ ทฤษฎีใหม่


แชร์ข่าวพะเยา