PEA อำเภอแม่ใจ ร่วมกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

      PEA อำเภอแม่ใจ เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

     วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยามอบให้ นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่ใจและพนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม ถวายบังคม และวางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายพีรัช  จันทิมา ปลัดอวุโส รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกับส่วนราชการและประชาชน ณ ศาลาประชาคม อำเภอแม่ใจ


แชร์ข่าวพะเยา