พิธีถวายผ้าพันตาพระเจ้าตนหลวงเป็นพระราชกุศล

แชร์ข่าวพะเยา

      พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา ร่วมจัดพิธีประเพณีถวายผ้า พันตาพระเจ้าตนหลวง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่บูรพากษัตริย์ตลอดจนถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยาจำนวนมาก ต่างร่วมพิธีประเพณีถวายผ้าพันตา ห่มพระเจ้าตนหลวง ซึ่งเป็นประเพณีแบบล้านนา ที่ทำสืบทอดกันมาหลายร้อยปีโดยพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาว สำหรับผ้าพันตาดังกล่าวนั้นทางพุทธศาสนิกชนก็จะร่วมกันทำการตัดเย็บและตกแต่งลวดลายที่เป็นแบบฉบับล้านนา และก็จะจัดพิธีแห่ผ้าพันตา เจริญพุทธมนต์แบบล้านนา ในการห่มพระเจ้าตนหลวง

      ซึ่งในการจัดพิธีวันนี้ เพื่อเป็นการถวายเป็นพุทธะบูชาต่อองค์พระเจ้าตนหลวงแล้ว นอกจากนั้นยังได้ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563


แชร์ข่าวพะเยา