หัวหน้าคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

        วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา  พลเรือเอก พิเชฐ  ตานะเศรษฐ  หัวหน้าคณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)  พร้อมคณะฯ  ซึ่งกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขตตรวจราชการที่16  ได้เดินทางลงพื้นที่จังหวัดพะเยา  โดยกำหนดลงพื้นที่จังหวัดพะเยาในระหว่างวันที่ 5-7 ธันวาคม 2563

      โดยวันนี้(5 ธ.ค.)ได้เดินทางตรวจสภาพความเหมาะสม และความพร้อมของโครงการ ที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) ประกอบด้วยโครงการก่อสร้างระบบประปา บาดาลขนาดเล็ก หมู่ที่ 13 บ้านภูเงินตำบลแม่ปืม อำเภอเมืองพะเยา , โครงการขุดลอกร่องตุ้มหมู่ที่ 8 บ้านตุ้มไร่ ตำบลท่าจำปี อำเภอเมืองพะเยา , โครงการก่อสร้างฝาย ลำห้วยสาธารณะหมู่ที่ 2  บ้านต๊ำดอนมูล ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมืองพะเยา    โดยมีนายเทวา  ปัญญาบุญ  ปลัดจังหวัดพะเยา  พร้อมด้วย หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ,   นายอำเภอเมืองพะเยา รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนให้การต้อนรับและรายงานความคืบหน้าโครงการ

     และช่วงบ่ายวันเดียวกัน  หัวหน้าคณะทำงานกำกับ และติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค สำหรับรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)  พร้อมคณะฯ  ได้ตรวจติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2563 งบกลางรายการ  เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ) จำนวน 2 โครงการได้แก่ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กฝายต้นแหลง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา และโครงการก่อสร้างพนังดิน หมู่ที่ 14 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยาด้วย


แชร์ข่าวพะเยา