PEA พะเยา ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 2563

แชร์ข่าวพะเยา

      PEA พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ

วันที่ 5 ธันวาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ พร้อมทั้งผู้บริหาร และพนักงาน PEA พะเยา เข้าร่วมกิจกรรม ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายบังคม และวางพานพุ่ม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ โดยมี นายกมล. เชียงวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกับส่วนราชการและประชาชนในจังหวัดพะเยา ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา