รองประวิทย์ติดตามพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน

แชร์ข่าวพะเยา

      พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ติดตามการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน พร้อมมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้ชุมชนใช้ประโยชน์จากป่าเนื้อที่กว่า 2,000 ไร่

       พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเดินทางเข้า ทำการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชน และหนังสืออนุญาตให้กับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชนลักษณะแปลงรวม ที่บริเวณ หอประชุมอำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา โดยได้มอบพื้นที่กว่า 2,693 ไร่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ และอำเภอเมืองพะเยา

     หลังจากนั้น พลเอกประวิตร ได้เดินทางเข้าติดตามงานในการพัฒนากว๊านพะเยาอย่างยั่งยืน ซึ่งทางจังหวัดได้นำเสนอแผนงานและงบประมาณในการที่จะทำการพัฒนากว๊านพะเยา โดยการขุดลอก รวมทั้ง ปรับปรุงวัดติโลกอาราม ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสร้างเศรษฐกิจ ภายในบริเวณกว๊านพะเยา ในวงเงินงบประมาณกว่า 700 ล้านบาท  ซึ่งพลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ระบุว่า ในการพัฒนา กว๊านพะเยานั้นถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนา ระบบน้ำทั้งระบบของจังหวัด ที่จะต้องมีการแก้ไขปัญหาทั้งระบบ ซึ่งได้ให้ทุกฝ่ายในพื้นที่บูรณาการ ในการที่จะดำเนินโครงการให้สอดคล้องกัน ทั้งระบบ โดยขณะนี้ได้สั่งการให้พื้นที่เร่งดำเนินการออกแบบสำรวจ เพื่อเป็นการพัฒนาทั้งระบบ ของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำในพื้นที่จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบันมีระบบการจัดเก็บน้ำที่น้อยมาก


แชร์ข่าวพะเยา