PEA พะเยา ร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน

แชร์ข่าวพะเยา

  วันอาทิตย์ ที่ 6  ธันวาคม  2563  นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ ในฐานะ ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา เป็นคณะทำงาน โครงการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ร่วมประชุมกับนายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิภาคประชาสังคม

ติดตามการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน ที่ยื่นหนังสือขอความช่วยเหลือในเรื่องแหล่งน้ำ เอกสารสิทธิในที่ดินทำกิน ฯลฯ โดยมีร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า เป็นประธาน มีนายกมล  เชียงวงค์ ผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา