“ร้านอาหารสบายอารมณ์”ร่วมแรงร่วมใจ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด19

แชร์ข่าวพะเยา

ร้านอาหารสบายอารมณ์ร่วมแรงร่วมใจ มั่นใจ ปลอดภัยโควิด19

  พนักงานร้านอาหารสบายอารมณ์ ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา นำโต๊ะเก้าอี้ภาชนะออกมาทำความสะอาด และผึ่งแดดเพื่อฆ่าเชื้อโรค ตลอดจนสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ


แชร์ข่าวพะเยา