สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ร่วมกับ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)มอบเงินสงเคราะห์

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด ร่วมกับ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 และ 2 มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว จำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน ) ให้แก่ทายาทผู้เสียชีวิตราย นายอาคม ขาวหอมกลิ่น  สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด โดย นายสุรศักดิ์ ชัยชนะ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด และ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 21 เป็นตัวแทนมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์

ในนาม สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด และ บริษัทกรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โครงการ 1 และ 2 ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อทายาทสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพะเยา จำกัด มา ณ ที่นี้ด้วย“เราจะไม่มีวันรู้จัก ความสุขที่เกิดจากการให้ นอกจากเราต้องเป็นผู้ให้”


แชร์ข่าวพะเยา