เกษตรกรชิงเผาก่อนประกาศงดเผาลดหมอกควัน

แชร์ข่าวพะเยา

         เกษตรกรในหลายพื้นที่ จังหวัดพะเยา  เริ่มชิงเผาพื้นที่ทางการเกษตรของตนเอง ก่อนที่จะมีประกาศมาตรการงดการเผา ทำให้สภาพอากาศเริ่มเห็นหมอกควันอย่างชัดเจน โดยค่าหมอกควันล่าสุด  PM 2.5  อยู่ที่  45 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 59 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 80 คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ปานกลาง

      ภาพการเผาเศษวัชพืชและตอซังข้าว ของเกษตรกรในหลายพื้นที่ของจังหวัดพะเยา สามารถพบได้เป็นวงกว้างในช่วงนี้หลังเกษตรกร เริ่มทำการชิงเผาพื้นที่การเกษตรของตนเอง ในช่วงนี้เป็นจำนวนมาก ก่อนที่จะมีมาตรการและประกาศจากทางจังหวัด ในเรื่องของการงดเผาโดยเด็ดขาดในช่วงเดือนมกราคม นี้ เนื่องจากปัญหาเรื่องไฟป่าและหมอกควัน มักจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงเดือนมกราคม ถึงเมษายน ดังนั้นเกษตรกรจึงได้ทำการ ชิงเผาพื้นที่ในขณะนี้ เพื่อเป็นการปรับพื้นที่ทางการเกษตรก่อนที่ปัญหาหมอกควันและไฟป่าจะส่งผลกระทบเหมือนเช่นทุกปี

      โดยสภาพอากาศในพื้นที่ โดยเฉพาะอำเภอเมืองพะเยา เริ่มเห็นหมอกควันอย่างชัดเจน โดยค่าหมอกควันล่าสุดวัดได้ที่สถานีวัดอากาศบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา  PM 2.5  อยู่ที่  45 ไมโครกรัม PM 10 อยู่ที่ 59 ไมโครกรัม AQI อยู่ที่ 80 คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ปานกลาง


แชร์ข่าวพะเยา