โรงพยาบาลพะเยา รับการตรวจราชการและนิเทศงาน ครั้งที่ 1/2563

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา  นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา และคณะผู้บริหาร รับการตรวจราชการและนิเทศงานระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 โดย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธาน

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สาธารณสุข การบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดบริการสาธารณสุขที่ได้คุณภาพ มาตรฐาน การเตรียมความพร้อมของสถานบริการเพื่อรองรับการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ระลอกใหม่ และ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ เป็นผู้นำเสนอข้อมูลโรงพยาบาล ผลการดำเนินงานของเครือข่ายบริการสุขภาพ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จากนั้นเวลา 15.00 น.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมห้อง Cohort ward ณ หอป่วยเดิมนรีเวช โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา