สมาพันธ์ SME จังหวัดพะเยา จัดมหกรรมว่าวแฟนซีนานาชาติ ส่งเสริมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

สมาพันธ์ SME จังหวัดพะเยา จัดเทศกาลว่าวแฟนซีนานาชาติ มากกว่า 20 รูปแบบ และว่าวไทยกว่า 100ชนิดที่นำมาแสดงให้กับพี่น้องประชาชนชาวพะเยาและนักท่องเที่ยวได้ชมบริเวณเหนือน้ำกว๊านพะเยา ซึ่งถือเป็นว่าวกลางน้ำแห่งเดียวแห่งประเทศไทย โดยมี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

นายนรินทร์ คำวิชัย ประธานสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพะเยากล่าวว่าคณะกรรมการสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพะเยาพร้อมใจกันจัดกิจกรรมว่าว แฟนตาซีนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดพะเยาอีกทั้งให้พี่น้องชาวพะเยานักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมและเห็นกิจกรรม ว่าวแฟนตาซีทางน้ำกว๊านพะเยาและทางบกที่ตระการตา หนึ่งเดียวในประเทศไทยอีกทั้งสนองนโยบายของรัฐบาล ในด้านการท่องเที่ยวเมืองลอง เพื่อให้เกิดความสามัคคี การปองดองกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ของพี่น้องชาวพะเยา

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดถึงพ่อค้าแม่ค้าห้างร้าน บริษัทต่างๆในจังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมภายในงานทางสมาพันธ์ SME ไทย จังหวัดพะเยา ยังได้จัดนิทรรศการสินค้าหลากหลายภายในงานซึ่งมีบูธสินค้าจำหน่ายกว่า 300 บูธ มาจัดแสดงในมหกรรมว่าวแฟนซี ครั้งที่ 1ของจังหวัดพะเยาในครั้งนี้ มหกรรมว่าวแฟนซี จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 ถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2563 ณ ลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา