ชมรมพิทักษ์พุทธศาสนาจัดโครงการปรองดองสมานฉันท์

แชร์ข่าวพะเยา

      ชมรมพิทักษ์พุทธศาสนา จัดกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” บริเวณวัดทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งหวังที่จะจรรโลงพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพุทธศาสนา หลังพุทธศาสนาเริ่มถูกสั่นคลอน

      พลตรีหม่อมราชวงศ์ วัยวัฒน์ จักรพันธ์  ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์  ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา ต้องเข้าร่วมการเสวนาถึงความมั่นคงทางพุทธศาสนา กับ พระครูสภัทรพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเชียงคำ และตัวแทนสำนักพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา ภายใต้กิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” บริเวณวัดทุ่งหล่มใหม่ ตำบลฝายกวาง อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา เพื่อมุ่งหวังที่จะจรรโลงพุทธศาสนาให้เป็นศาสนาประจำชาติ และเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางพุทธศาสนา หลังพุทธศาสนาเริ่มถูกสั่นคลอน

      ด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์  ประธานชมรมพิทักษ์พระพุทธศาสนา ระบุว่า ปัจจุบันสถานะทางพุทธศาสนาเริ่มสั่นคลอน ทางชมรมจึงได้ออกมาเรียกร้องเป็นเวลาหลายปีในการที่จะให้มีการบรรจุไว้ในกฎหมายรัฐธรรมนูญว่าเป็นกฎหมายประจำชาติ แต่มีการเรียกร้องมาหลายรุ่นต่อรุ่น แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากรัฐ โดยเฉพาะพี่น้องที่เป็นชาวพุทธในประเทศไทยกว่า 94 เปอร์เซ็นต์ แต่ก็ไม่มีการตอบสนอง รวมทั้งการจัดตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวาระที่เร่งทำกันมาแต่ก็ไม่เป็นผล ซึ่งปัญหาดังกล่าวถูกก้าวก่ายมาโดยตลอด โดยเอาคนที่อยู่อีกศาสนาหนึ่งมาปกครองหรือบริหารอีกศาสนาหนึ่ง จึงทำให้เกิดปัญหา และประการสุดท้ายคือคนของศาสนาพุทธมีข้อเรียกร้องอะไรต่างๆกลับไม่ได้รับการตอบสนอง อะไรเลย แต่ถ้าคนหมู่น้อยเรียกร้องก็จะตอบสนองโดยทันที ดังนั้นจึงอยากให้ผู้มีอำนาจได้มีการทบทวน


แชร์ข่าวพะเยา