PEA พะเยา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเตรียมพร้อมรับเสด็จ

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเตรียมพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ตรวจเยี่ยมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ในต้นปี พ.ศ.2564

วันอังคาร ที่ 15 ธันวาคม 2563 นายสุพิน แก้วประเสริฐผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา และคณะ เดินทางไปติดตามงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าบริเวณ ค่ายมณฑลทหารบกที่ 34 เตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเสด็จตรวจเยี่ยมโครงการ “ทหารพันธุ์ดี” ในต้นปี พ.ศ.2564


แชร์ข่าวพะเยา