ขอเชิญร่วมบริจาค โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15 ปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

       ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยาชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ชมรมรัฐวิสาหกิจ​จังหวัด​พะเยา ชมรมวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา ได้จัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 15” ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่โรงเรียนบ้านแม่พริก  ตำบลหนองหล่ม  อำเภอดอกคำใต้  จังหวัดพะเยา จำนวนนักเรียน 78 คน ยังขาดเสื้อกันหนาว  ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค ซึ่งจะทำการมอบในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564   จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาค  ผ้าห่ม    เสื้อกันหนาว   อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ เครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการนี้ 

                  บริจาคได้ที่ สถานีวิทยุเสียงบุษราคัม 89.25 MHz. เลขที่ 392 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รหัสไปรณีย์ 56000 ติดต่อ คุณสุรชัย ศรีชัย โทรฯ 081-9513724  / 054-480854

ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา  ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  9803418629


แชร์ข่าวพะเยา