สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาพร้อม “ วันกีฬาแห่งชาติ”ประจำปี 2563

แชร์ข่าวพะเยา

    สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมวันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 วิ่ง & ปั่น วันกีฬาแห่งชาติ’ 63 ”ในวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

วันกีฬาแห่งชาติ”ประจำปี 2563มีพิธีมอบโล่ให้กับนักกีฬาที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย และจังหวัดพะเยา

“นักกีฬายอดเยี่ยม”

1.ส.ต.ต. นวุติ  ลี้พงษ์อยู่    2.จ่าอากาศเอกภุชงค์  ซ้ายอุดมศิลป์  3.นางสาวมุกตาภา  ช้างหิน

“ผู้สนับสนุนกีฬาดีเด่น”   

นายอนันตศักดิ์  ศรีสมัย

“หน่วยงานสนับสนุนกีฬาดีเด่น”

 1.มณฑลทหารบกที่๓๔  2. กองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา 3. เทศบาลเมืองพะเยา

4. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 6.โรงเรียนพะเยาพิทยาคม 7.กองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่๓๒


แชร์ข่าวพะเยา