กอ.รมน.พะเยา จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของปราชญ์ให้กับประชาชน

แชร์ข่าวพะเยา

      เมื่อวันที่​ 16 – 17 ธันวาคม พุทธศักราช 2563 ​ กอ.รมน.จังหวัด​ พะเยา จัด กิจกรรม​ การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ของปราชญ์เพื่อความมั่นคงไปสู่ประชาชนในพื้นที่ ณ​ ศูนย์การเรียนรู้ประจำตำบลบ้านต้ำพระแล​ ตำบล บ้านต้ำ​ อำเภอเมือง​ จังหวัดพะเยา มีราษฎรบ้านต้ำเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน​

โดยมีปราชญ์เพื่อความมั่นคง นำองค์ความรู้ที่ได้จากการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเมื่อ​ 14​ ธ.ค.63​ มาขยายผลให้กับชุมชนเป้าหมาย​ โดยให้ความรู้เรื่อง​ การทำโคก​ หนอง​ นา​ ในพื้นที่บ้านของตนเอง​ และให้ผู้เข้ารับการอบรมทำโมเดลจำลอง​ ตามความรู้ที่ได้​รับ เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม​ และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น​ ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปดำเนินการต่อยอดในครัวเรือนต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา