รมช.เกษตรฯเปิดงานไถกลบ ลดหมอกควัน

แชร์ข่าวพะเยา

       รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิด งานโครงการส่งเสริมการไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อป้องกันหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่เกษตรกรภาคเหนือ ที่ จ.พะเยา

      ร้อยเอก ธรรมนัส  พรหมเผ่า  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   เป็นประธาน เปิดงานโครงการส่งเสริมการไถกลบ  และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  เพื่อป้องกันหมอก ควัน   และไฟป่าในพื้นที่เกษตรกรภาคเหนือ ที่บ้าน ตุ้มเหนือ ตำบลท่าจำปี  อำเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา โดยมีนายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  รวมถึงเกษตรกรในพื้นที่  ร่วมในพิธี   โดยได้ร่วมกันไถกลับตอซัง และร่วมกันหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อเพิ่มสารอาหารในดิน


แชร์ข่าวพะเยา