PEA พะเยาร่วมประชุมการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาร่วมประชุมการก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ.เชียงของ จ.เชียงราย

วันศุกร์ ที่ 18 ธันวาคม 2563นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา ร่วมประชุมติดตามงานก่อสร้างและปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า พร้อมกำหนดเป้าหมายงานโครงการของปีงบประมาณ 2563 – 2564 ร่วมกับการไฟฟ้าของ กลุ่ม “คลัสเตอร์ดอยตุง”   ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว อ.เชียงของ จ.เชียงราย


แชร์ข่าวพะเยา