เกษตรอำเภอแม่ใจประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรอำเภอแม่ใจเป็นประธาน เปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร

วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2563 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอแม่ใจ เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับ อำเภอเพื่อปรึกษาหารือและขับเคลื่อนกิจกรรมของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร พร้อมคัดเลือกกลุ่มเข้านำเสนอผลงานต่อคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรในระดับจังหวัดต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา