ประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน

วันที่ 18 ธันวาคม  2563 นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยาสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) พร้อมด้วย เจ้าหน้าทีสถานีควบคุมไฟป่า  ติดป้ายประชาสัมพันธ์ป้องกันไฟป่า และลดปัญหาหมอกควัน ในพื้นที่รับผิดชอบ ต. ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา ( ถนนสาย ดอกคำใต้ – จุน ) สถานการณ์ทั่วไปปกติ ไม่มีไฟไหม้ ในพื้นที่รับผิดชอบ


แชร์ข่าวพะเยา