รมช.เกษตรฯใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

แชร์ข่าวพะเยา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา พร้อมเน้นย้ำอยากได้นักการเมืองที่มีความรู้ความสามารถ ทุ่มเทเสียสละและมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล และรักถิ่นกำเนิด เนื่องจากการเลือกตั้ง อบจ.ถือว่าเป็นการเมืองที่ถือเป็นรากเหง้าของการเมืองไทย

วันที่ 20 ธันวาคม 2563 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางเข้าใช้สิทธิ์เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ที่บริเวณอาคารอเนกประสงค์หมู่ที่ 14 หน่วยเลือกตั้งที่ 15 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวและ เน้นย้ำการเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั้น ถือว่ามีความสำคัญมาก เนื่องจากถือเป็นรากเหง้าของการเมืองไทย ดังนั้นหากเราได้นักการเมืองที่มีคุณภาพ มีองค์ความรู้ มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความพร้อม และประการสำคัญที่สุดคือใจรักถิ่นกำเหนิดของตนเอง ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญ และจะสามารถพัฒนาจังหวัดพะเยาได้


แชร์ข่าวพะเยา