บรรยากาศนับคะแนนเลือกตั้ง อบจ.

แชร์ข่าวพะเยา

      บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา หลายหน่วยไม่คึกคัก เท่าที่ควร โดยแทบไม่มีประชาชนเดินทางมาดูผลการนับคะแนน คาดรอทราบผลจากสื่อต่างๆ ขณะที่ผู้อำนวยการ การเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า คาดหมายจะมีผู้มาใช้สิทธิ์ประมาณ 70 ถึง 75% หลังจากที่ได้มีการคาดการณ์ว่าจะถึง 80% แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดจึงทำให้ผู้มาใช้สิทธิ์ลดลง ซึ่งจะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการภายในเวลาไม่เกิน 4 ทุ่ม

      บรรยากาศการนับคะแนนเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้ง ที่อยู่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา พบมีแต่เพียงเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง มีการนับคะแนนกันเพียงลำพัง เนื่องจากไม่มีผู้เข้ามาสังเกตการณ์และติดตามผลเหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมา จึงทำให้บรรยากาศเงียบเหงาพอสมควร

      ขณะที่นายบุญโต เกียรติวิชัยงาม ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาระบุว่า สำหรับการเลือกตั้งในวันนี้ไม่พบอุปสรรคปัญหาแต่อย่างใด เนื่องจากทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้มีการเตรียมการในการที่จะรองรับการเลือกตั้งมาเป็นระยะเวลากว่า 1 ปีและทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ก็ได้ใช้งบประมาณถึง 50 ล้านบาท ในการที่จะจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้มีการอำนวยความสะดวกทุกอย่างจึงทำให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างไม่มีอุปสรรคปัญหาแต่อย่างใด โดยในระยะแรกคาดหวังในผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง เคยคาดหวังว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์จำนวนถึง 80%  แต่พบว่าหลังสถานการณ์โควิด 19 กลับมาแพร่ระบาดอีกทำให้ผู้คนเดินทางมาใช้สิทธิ์ลดลง คาดว่าจะเหลือประมาณ 70 ถึง 75%  ในส่วนของผลการนับคะแนนนั้น ก่อนหน้านั้นได้มีการประเมินว่าน่าจะมีผลแล้วเสร็จประมาณ 5 ทุ่ม แต่ในขณะนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์ลดลง คาดว่าภายในระยะเวลา 4 ทุ่มก็จะทราบผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ


แชร์ข่าวพะเยา