PEA พะเยาเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง อบจ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาเตรียมความพร้อมสำรองไฟฟ้าสำหรับการ เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ ที่ 20 ธันวาคม 2563 นำโดย นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารได้ตรวจพื้นที่ให้กำลังใจทีมงานเตรียมความพร้อมประจำจุด เครื่องสำรองไฟฟ้า ป้องกันเหตุกระแสไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.แม่ใจ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.ภูกามยาว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยตำบล แม่กา สำหรับการ เลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา